Retour à la liste

Yann PICHON

Distribution
Animes
Kaoru Jinno
Renzō Shima
Earnst Frederick Egin
Igor Neuhaus
Magotake Hitoyoshi
Toyoshi Uchihata
eps 4, 11
Spike Spiegel
Nabeshin
Doublage n°1 (Virgin 17)
King Bradley
Doublage n°2
King Bradley
Voix additionnelles
Teppei Kiyoshi
Katsunori Harasawa
Voix additionnelles
Nestor
Cicada
Voix additionnelles
Yamada
Suzuki
ep 16
Kaiji Sakomizu
Takano
Andō
Thomas Gaultier | Tôya Kinomoto
Yoshiyuki Terada
Voix additionnelles
Voix additionnelles
Jeux vidéo
Équipe technique
Animes
Direction artistique
Yann PICHON
Anime Film Jeu
Comédien
Directeur artistique